Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn gäller för alla som söker bostad hos oss, både nya och befintliga kunder. Utgånspunkten för vår policy är gällande lagstiftning och vår uttalade uppfattning.

Krav för att få bostad hos oss:

• Du ska vara myndig (fyllt 18 år).

• Du ska ha en inkomst så att du kan betala hyran. Med inkomst menar vi lön, företagar-inkomst, a-kassa, studiemedel från CSN, aktivitetsstöd, föräldrapenning, pension, etableringsstöd, introduktionsersättning eller av Köpings kommun styrkt försörjningsstöd. Som komplement kan vi räkna med barnbidrag, flerbarnstillägg, studiebidrag, inackorderingstillägg, bostadsbidrag och underhållsbidrag. Svag inkomst kan vid särskilda skäl täckas av borgen.

I de fall det behövs begär vi in intyg från arbetsgivare, kommunen, CSN, försäkringskassan med flera.

• Före uthyrning görs alltid en kreditkontroll där betalningsförmågan analyseras. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden.

• Du ska ha goda referenser.

• Du ska ha en gällande hemförsäkring.

Uppsägningstider

För bostäder gäller tre månaders uppsägning med nedanstående undantag:

För interna flyttar inom oss gäller att några störningar ej får ha förekommit de sex senaste månaderna, samt att hyran för den nuvarande bostaden ska vara betald, liksom eventuella fakturaskulder innan ny lägenhet får sökas. Undantag kan ske vid byte till billigare lägenhet.

Dödsbo till avliden hyresgäst har rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid (dödsfallsintyg krävs). Samma uppsägningstid gäller även vid flytt till vård- och trygghetsboenden.

Uppsägningstiden räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Här kan du läsa mer samt vad som gäller vid ansökan om förtur.

KÖPINGS BOSTADS AB

Besöksadress: Sveavägen 18
Postadress: Box 13, 731 21 Köping
Telefon: 0221-250 25
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välj språk

Copyright © 2022 Köpings Bostads AB. 
Alla rättigheter reserverade.

Webbdesign: Underbase Media AB