På gång i våra områden

Det är alltid något på gång i våra bostadsområden. Här kan du se lite av vad som är aktuellt just och vad som har hänt den senaste tiden, både stort och smått.

RENOVERINGAR OCH OMBYGGNATIONER

ROT-renovering Stora Gatan 1

ROT-renovering Stora Gatan 1

Stambyte och nya badrum för 54 lägenheter.

Start: November 2020
Klart: Augusti 2021

Läs mer

PARKERINGSPLATSER

Nibblesbacke

Nibblesbacke

En hel del arbeten pågår med parkeringsplatser i området. Bland annat med asfaltering, ny skyltning och nya räcken.

Start: Sommaren 2019
Klart: Pågår

Läs mer

UTOMHUSMILJÖ

Entrébelysning

Entrébelysning

På Skogsborg kommer belysningen vid entréerna till trapphusen att bytas ut. Tanken var att arbetet skulle göras innan sommaren, nu är det framflyttat till början av hösten.

Start: September
Klart: Oktober/november

Läs mer

Ny utemiljö

Ny utemiljö

Gårdarna/utemiljön vid Odensvivägen 4 och 6 i Kolsva byggs om i tre etapper.

Start: November 2020
Klart: Sommaren 2021

Läs mer

LEKPLATSER

Ekbacken - Kolsva

Ekbacken - Kolsva

En lekplats ska byggas mellan Björnstigen 15 och Ekvägen 9 i Kolsva. Arbetet beräknas dra i gång inom några månader.

Start: Ev. i augusti
Klart: I höst

Läs mer

MÅLNINGSARBETEN

Markbostäder

Markbostäder

I höstas blev garagen på Fjärilsgatan färdigmålade. I mitten av maj började vi med med ommålningen av bostäderna i området.

Start: Hösten 2020
Klart: Sommaren 2021

Läs mer

TVÄTTSTUGOR

Renovering - tvättstugor

Renovering - tvättstugor

Vi ser ständigt över våra tvättstugor. I bland behövs några maskiner bytas ut eller så kanske vi behöver måla om och snygga till lite. 

Läs mer

DIGITALISERING

Tvättstugebokningar

Tvättstugebokningar

Vi har börjat med digitaliserade tvättstugebokningar i många områden.

Start: Våren 2019
Klart: Pågår

Läs mer

Postboxar och infotavlor

Postboxar och infotavlor

Vi har börjat införa digitala postboxar och infotavlor i våra trapphus.

Start: Våren 2019
Klart: Pågår

Läs mer

DÖRRAR

Källardörrar

Källardörrar

Vi byter ut en del källardörrar i fastigheter på Östanås och Västeråsvägen.

Start: Hösten 2020
Klart: Sommaren 2021

Läs mer

INSAMLING MATFETT

Matfett

Matfett

Vi samlar in överblivet matfett. Bra för våra avloppsstammar och för din plånbok, du får nämligen en värdecheck när du lämnar in en flaska.

Start: Vintern 2018
Klart: Pågår

Läs mer

KOMMUNALA FASTIGHETER

Vi förvaltar kommunala fastigheter

Vi förvaltar kommunala fastigheter

Här kan du se lite av de arbeten som vi utför vid kommunala fastigheter, till exempel skolor och äldreboenden.

Läs mer

KLARA JOBB

Innergård

Innergård

Innergården på Torggatan 8 fräschas upp. 

Arbetet blev klart i juni.

Läs mer

Områdeskontor Östanås

Områdeskontor Östanås

På Hagavägen 9 håller vi på att bygga om en lokal till ett områdeskontor för serviceteamet som jobbar i området.

Arbetet blev klart i juni.

Läs mer

Stenplattor och staket

Stenplattor och staket

Hyresgästerna på Ekvägen 9 i Kolsva får nya uteplatser lagom till att våren anländer.

Arbetet blev klart i juni.

Läs mer

Källare

Källare

Vi målar om i källarutrymmen på Åkerbovägen 1 och 3, Hagavägen 3, 5, 7 och 9 samt Pungbovägen 14.

Arbetet blev klart vintern 2021.

Läs mer

Fasadtvätt

Fasadtvätt

Vi tvättar fasaderna på några fastigheter i området Nyckelberget.

Arbetet blev klart i november 2020.

Läs mer

Takbyte

Takbyte

Vi ska byta tak på fastigheterna Torsgatan 12, 14 och 16 på Nyckelberget.

Arbetet blev klart i januari 2021.

Läs mer

Nya uteplatser

Nya uteplatser

På Björnstigen 13 i Kolsva kommer lägenheterna på markplan få nya uteplatser.

Arbetet blev klart i april 2021.

Läs mer

Byte av lås

Byte av lås

Vi ska byta lås i flera av våra fastigheter och börjar med området Karlsdal vecka 44.

Arbetet blev klart i februari 2021.

Läs mer

Spaljé i armeringsjärn

Spaljé i armeringsjärn

En ny spaljé och planteringar har tillkommit vid Nyckelbergsvägen 53.

Arbetet blev klart sommaren 2020.

Läs mer

Tillgängliga entréer

Tillgängliga entréer

På Kristinelundsvägen 2 och 6 på Nibblesbacke håller vi på att göra om entréerna till fastigheterna.

Arbetet blev klart i januari 2021.

Läs mer

Munktorp

Munktorp

Parkeringsplatsen på Mejerivägen 4 ska delvis asfalteras och få belysning.

Arbetet blev klart i januari 2021.

Läs mer

Pergola

Pergola

På en av innergårdarna i området Nyckelberget har en ny pergola uppförts.

Arbetet blev klart hösten 2020.

Läs mer

Nytt miljöhus/sophus

Nytt miljöhus/sophus

På Nygård har ett nytt miljöhus/sophus uppförts mellan fastigheterna som har adresserna Kihlmansgatan 5 och Kristinelundsvägen 12.

Arbetet blev klart hösten 2020.

Läs mer

Innergård

Innergård

Innergården vid gamla sparbankshuset intill rådhuset håller på att förfinas.

Arbetet blev klart hösten 2020.

Läs mer

Planteringar på Östanås

Planteringar på Östanås

I området Östanås har en del gräsmattor ersatts med vitt grus och planeringar i stora betongrör.

Arbetet blev klart hösten 2020

Läs mer

Brännbart blir restavfall

Brännbart blir restavfall

I juni månad började Vafab Miljö plocka bort kärlen för deponi från våra miljöbodar.

Arbetet blev klart hösten 2020.

Läs mer

Träpaneler

Träpaneler

Vi byter ut och målar träpanelerna på gavlarna vid Dybecksgatan 2 och 4.

Arbetet blev klart hösten 2020.

Läs mer

Förnyelse Skogsborg

Förnyelse Skogsborg

Den 4 maj började den utvändiga rivningen av affärshuset, Furan. Hela projektet inklusive markåterställning beräknas vara klart i september/oktober.

Arbetet blev klart i oktober 2020.

Läs mer

Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar

I några områden har vi installerat nya säkerhetsdörrar.

Arbetet är klart 

Läs mer

Entréer

Entréer

Vi målar entréer på Kvarngatan 7. Arbetet blev klart i juli 2020.

Läs mer

Fönster

Fönster

Vi målar fönster på Östanåsgatan 12 och 14. Arbetet blev klart i augusti 2020.

Läs mer

KÖPINGS BOSTADS AB

Besöksadress: Sveavägen 18
Postadress: Box 13, 731 21 Köping
Telefon: 0221-250 25
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välj språk

Copyright © 2021 Köpings Bostads AB. 
Alla rättigheter reserverade.

Webbdesign: Underbase Media AB