Skip to main content
Här kan du anmäla brister
Var vänlig beskriv bristen.
Skriv vilken adress eller plats bristen finns.
Fyll gärna i dina uppgifter så vi kan kontakta dig om vi har några frågor.
Var vänlig fyll i ditt namn.
Var vänlig fyll i din e-post.
Var vänlig fyll i ditt telefonnr.
Du måste godkänna villkoren.

Nyproduktion i turbulenta tider

På 70-talet var det hårda tider för bolaget. Det gällde att få bukt med outhyrda lägenheter och en försämrad ekonomi. Resurser lades på förbättringar i områdena samt ombyggnationer och en förberedelse för en ny boendeform påbörjades…

Efterfrågan på villor med äganderätt hade varit stor i Köping och nu fanns förhoppningen att intresset att hyra en markbostad var lika stort. I början av 1979 skickades därför en enkät ut till bostadssökande för att se om det fanns intresse att hyra en markbostad. Intresset visade sig vara mycket stort och en förfrågan gick ut till de 160 personer som hade skickat in positiva svar.

Tidningsartikel från Bärgslagsbladet 1979.

49 markbostäder samt en kvarterslokal uppfördes på Fågelvägen i kvarteret Berguven( Elund) med inflyttning sommaren 1980.
Bilderna är från 1985 och tillhandahållna av Stadsarkitektkontoret.
Vinterbild från tidigt 90-tal.
Hyresgästerna på Fågelvägen fick välja färg på köksluckorna före inflytt. Alternativen var minst sagt färggranna…
Bild från slutet av 40-talet/början av 50-talet. Obebyggda åkermarker vid Östanås och delar av Elund syns.
OMMÅLNING 2016

Följande artikel är hämtad från BoBladet juni 2016.

Markbostäderna på Elund har varit i behov av ommålning och under 2015 skulle husen börja målas om och behålla sin nuvarande kulör. Men några av hyresgästerna ville däremot att husen skulle målas i en annan kulör.

Efter en långdragen process fick hyresgästerna på området igenom förslaget om en ommålning av markbostäderna i en annan färg. Önskemålet var en ljusgrå nyans men det stoppades av byggnadsnämnden med anledningen att en tidstypisk bebyggelse ska bevaras. Färgerna som hyresgästerna skulle få välja mellan skulle vara tidsenliga med årtalet då området byggdes (1980).

Stadsarkitektkontoret tog fram fyra tidstypiska kulörer och i april fick hyresgästerna rösta på de olika alternativen, Lövgul, Herrgårdsgul samt två varianter av Falu rödfärg. Flest röster bland hyresgästerna fick den ena varianten av faluröd och månaden senare började den nuvarande färgen ersättas av den nya på Fågelvägen.

– Bostäderna har varit i behov av en ommålning och då är det extra kul att det blir en ny färg på området också, berättar Michael Gerdsdorff som är kundvärd på området.

– Det blir jättefint och det känns kul att det äntligen blev en ny färg. Det är viktigt att vi hyresgäster kan känna att vi har inflytande i vårt boende och att våra förslag tas emot seriöst. Att vi lyckades få igenom förslaget om färgen känns bra, berättar Marie Bjelke som är delaktig i trivselgruppen i området.

Etapp 1: Fågelvägen 2-14 målades 2016.
Etapp 2: Fågelvägen 16-28 målades 2017.