Skip to main content
VI PLANERAR ATT BYGGA MARKBOSTÄDER I MUNKTORP

Uppdaterad information 2021-05-24

Tyvärr har planeringen för de nya bostäderna i Munktorp skjutits fram. Undersökningar kring markmiljön, dagvattenhantering och trafiklösningar har lett till att planförslaget behöver justeras på delen där vi planerat att bygga. Ett nytt planförslag ska nu tas fram och därefter skickas ut på samråd, förhoppningsvis innan sommaren. Senare i höst vet vi troligtvis mer om tider och vilka typer av markbostäder som eventuellt kan byggas.


Bilden är tagen från Rabbstavägen och visar delen där vi planerar att bygga, i bakgrunden syns den nya förskolan ta form.

Byggnationen av den nya förskolan i området pågår för fullt och kommer stå färdig till hösten. Det blir sex avdelningar som sammanlagt kan ta emot strax över 100 barn.

Så snart vi vet mer kring planändringen återkommer vi med mer information och en mer detaljerad tidplan och så snart som möjligt också en skiss på hur husen kan placeras på vår tomt. Finns det funderingar och frågeställningar så kontakta oss gärna.


Bilder från området den 11 november

Kommunens arbete med den nya förskolan pågår för fullt.


Uppdaterad information 2020-10-01

I nuläget jobbar vi på att ta fram nya skisser över området. Kommunens arbete med den nya förskolan vid Sorbykyrkan har påbörjats. Där pågår etablering och markarbeten just nu.


2020-06-25

Det har skett en del förändringar sedan enkäten besvarades i februari-mars i år. Köpings kommun har beslutat att bygga en förskola i Munktorp, och placeringen blir på den tomt vi tänkt bygga våra hus på. Byggnationen av förskolan är ett mycket välkommet beslut som gynnar alla barnfamiljer, både de som redan bor på orten och de som vill flytta dit. Om allt följer planen kommer den byggnationen att påbörjas under hösten.

Placeringen av förskolan har gjort att vi måste rita om var våra tänkta hus ska ligga, och det behövs också en planändring för att kunna bygga på den nedre delen av tomten. I nuläget har vi bett den som är tänkt att leverera våra markbostäder göra en ny skiss. Detta innebär också en viss förskjutning i vår tänkta byggstart, lite osäkert ännu hur stor förseningen blir. Vi jobbar på att komma igång att bygga etapp 1 så snart som möjligt. Så snart vi får nya skisser och vet mer om tidplanen återkommer vi med mer information.


Markarbeten pågår i området.


Tidigare info om projektet

Våra markbostäder är mycket eftertraktade och i samband med att Köpings kommun förbereder för nya småhustomter i Munktorps samhälle ser vi också en stor möjlighet att uppföra markbostäder med hyresrätt i samma område. För att ta reda på om det finns intresse av att bo i Munktorp genomförde vi en marknadsundersökning i februari 2020. Resultatet var positivt så vi kommer att gå vidare med vår planering längre fram. Just nu är projektet framskjutet på grund av att Köpings kommun planerar att bygga en ny förskola på en del av tomten där vi har planerar för markbostäder.

Planen är att den nya förskolan ska uppföras intill det befintliga villaområdet (Munkvägen) vid Sorbykyrkan. Det innebär att markbostädernas placering kommer att bli mellan förskolan och Rabbstavägen.

Tanken är att bygga 23 enplans bostäder i par- och radhus där alla har en egen altan och tomt med fina omgivningar och vyer som granne. Preliminära storlekar är 1- 4 rum och kök. De ska vara tillgängliga med öppna och ljusa planlösningar, bekvämligheter som diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare i alla bostäder, genomgående ekparkett och vitmålade väggar. Alla bostäder har en parkering samt förråd i anslutning till sin entré.

Planförslag från Samhällsbyggnadsförvaltningen som visar våra markbostäder till höger om den planerade förskolan.
Området

Munktorp ligger cirka 1 mil utanför Köping och området är tilltalande både för det lilla och stora hushållet. Här bor du bekvämt i en liten ort med bra pendlingsavstånd till flera närliggande städer, du får naturen inpå knuten och möjlighet att uppleva dess skiftningar tydligare. Vägbuller ersätts av fågelkvitter och du får uppleva en "Bo-på-landet-känsla" där man känner igen varandra.

Intill markbostäderna kommer eventuellt en ny förskola med sex avdelningar att byggas och kommunen förbereder just nu för 12 småhustomter i området, detaljplanen täcker ett större område och ytterligare småhus kan tillkomma. I en andra etapp finns också möjlighet för oss att bygga ytterligare 11 markbostäder om intresset finns.

Avstånd till Munktorp från närliggande orter.

Bostadsfakta och planlösningar

Preliminär månadshyra i 2020-års nivå anges. Individuell mätning av varmvatten tillkommer.

Storlek Yta Pris
1 rum och kök 40 m2 5 610 kr/mån
2 rum och kök 59 m2 7 700 kr/mån
3 rum och kök 70 m2 8 860 kr/mån
4 rum och kök 86 m2 9 560 kr/mån

 

Illustration över hur radhusen kan se ut. Vi planerar att bygga enplanshus av denna variant.

Bild från Samhällsbyggnadsförvaltningen som visar hela området.

Visst låter det intressant?

Anmäl dig gärna till vår mejl- och brevlista så får du information så fort vi har något nytt att dela med oss av. Svarade du på marknadsundersökningen som vi genomförde i slutet av februari 2020 och angav att du ville har fortlöpande information så behöver du inte anmäla dig igen. Observera att det inte är någon intresseanmälan, utan enbart informationsutskick. Om vi bygger markbostäderna så fördelas dessa som vanligt via bostadskön och köpoäng.

Har du några frågor går det bra att kontakta personalen på uthyrningen. Ring 0221-250 25 och välj knappval 2.