Skip to main content

Utemiljön

Det är bra om vi alla hjälps åt att hålla det rent och fint i våra utemiljöer. Det blir en trevligare boendemiljö om våra gemensamma ytor är fräscha.

Våra fastighetsskötare håller det rent och trivsamt i våra utemiljöer. Men vi alla måste hjälpas åt genom att inte slänga skräp, cigarettfimpar, snus med mera på marken. 

För säkerhetspersonal som polis, ambulansförare och brandkår måste entréer och genomfartsleder vara framkomliga i området. Bilar eller cyklar får inte hindra deras väg fram. 

Grillplatser och sällskapsytor

I flera av våra områden erbjuder vi gemensamma grill- och sittplatser som alla hyresgäster är välkomna att använda.

Lekplatser och spontanidrottsplatser

För barnen finns roliga och fina lekplatser i våra områden. Spontanidrottsplatser finns i områdena Skogsborg och Nibblesbacke.