Skip to main content

Uppsägning

Vill du säga upp avtalet gällande lägenheten, parkering eller garage ska du ringa oss på 0221- 250 25 och och välja knappval 2 för uthyrningsfrågor.

Ska du bara säga upp avtalet gällande pakering eller garage kan du göra en digital uppsägning på Mina sidor. När du är inloggad så syns hyresavtalen och där kan du säga upp avtalet för parkering eller garage online med hjälp av BankID.

Uppsägningstiden är tre månader och den räknas alltid från den sista dagen i månaden. Om du till exempel säger upp din lägenhet den 19 maj blir den uppsagd till den 31 augusti. Tänk på att tre månaders uppsägningstid även gäller vid flytt inom KBAB. Vid händelse av dödsfall är uppsägningstiden 1 månad och vi behöver då ett dödsfallsintyg med släktutredning som visar vem eller vilka som är dödsbodelägare och som därmed kan skriva på uppsägningen. Vid flytt till äldreboende är uppsägningstiden 1 månad. Om du kan lämna din lägenhet tidigare än uppsägningstiden och den nya hyresgästen kan flytta in tidigare, så fungerar det bra.

Besiktning

När du säger upp lägenheten bokar vi en tid med din kundvärd för besiktning av lägenheten. Kundvärden gör en grundlig genomgång av lägenheten och redogör för eventuella brister eller skador som behöver åtgärdas.

Visning av lägenheten

Vanligtvis visar du som hyresgäst lägenheten för intresserade. Har du inte möjlighet eller inte vill så kan vi (kundvärden) ta hand om visningarna åt dig. I samband med din uppsägning får du information om saker som är bra att känna till innan avflyttning samt kommer överens med oss hur vi ska göra med visningarna (till exempel om du vill ha en digital visning med tanke på rådande omständigheter).

Städbesiktning

Städbesiktningen bokas när du börjar bli klar med städningen av lägenheten. Ju tidigare desto bättre, för om vi har någon anmärkning på städningen hinner du själv städa om. Väntar du till sista minuten med städbesiktningen och det blir en anmärkning, städar vi på din bekostnad. Ring din kundvärd och boka tid. Kolla gärna in våra städtips så får du bättre koll på vad som behöver göras.

Nycklar

Nycklarna ska enligt hyreslagen lämnas in allra senast kl. 12.00 den första vardagen i månaden efter det att kontraktet löpt ut. Det finns vanligtvis tre nycklar till varje lägenhet. Nycklarna lämnar du in i receptionen inne i kundcenter på Sveavägen 18. Glöm inte att ta med tvättcylinder och tagg om det finns till din lägenhet. Kommer du och inflyttande hyresgäst överens om att du lämnar en nyckel direkt till den personen är det okej, lämna då in de övriga nycklarna i kundcenter. Om det saknas någon nyckel så kommer vi att behöva byta cylinder och debitera dig. Prislista lås och nycklar.