Skip to main content

Trivsel och omtanke

En av fördelarna med att bo i en hyreslägenhet är bland annat att hyresvärden ansvarar för underhållet och servicen i lägenheten. Som hyresgäst har du ett ansvar att vårda din lägenhet, gemensamma utrymmen samt respektera dina grannar. Vi har alla olika levnadsvanor, en del av oss är morgonpigga medan andra är mer aktiva på kvällarna men för att alla ska trivas tillsammans i fastigheten är det viktigt att man respekterar varandra.

Så här står det i hyreslagen § 25:

”När hyresgästen använder lägenheten skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten”.

Exempel:

  • Ljudstörningar är inte tillåtna. Du får inte störa dina grannar genom att föra oväsen som t. ex. spela för högt på musikanläggningen eller Tv:n.
  • Grannarna ska inte störas av oväsen i trappuppgången på grund av besökare till och från lägenheten.
Vad gör jag om grannen väsnas för mycket?

Om du upplever din granne som störande så kan du ta kontakt med personen och förklara situation, personen kanske inte är medveten om problemet. Du kan såklart också höra av dig till din bovärd så tar vi kontakt med berörd person.

Är det efter kontorstid vänder du dig till vår trygghetsjour Securitas på telefon 0221-258 77, även om namn efterfrågas kan du vara anonym. Känns störningen hotande ringer du polisen. Vid en konstaterad störning tar vi ut avgift på 1 800 kronor och skickar ut ett varningsbrev till den som har stört. Reglerna har ett viktigt syfte - att skapa trivsel för dig och dina grannar.

Huskurage

Det är otroligt viktigt att känna sig trygg i den egna bostaden, alla gör inte det och det vill vi vara med att påverka. Med hjälp av Huskurage kan vi motverka våld i nära relationer. Här kan du läsa mer om arbetet.