Skip to main content

Så här söker du lägenhet

Registrering i bostadskön

Anmäl dig snabbt och enkelt här eller på startsidan, det går även bra att ringa in till oss så hjälper vi till. När du har aktiverat din profil börjar du samla på dig köpoäng, du får en köpoäng för varje dag. Därefter behöver du logga in en gång om året för att hålla din profil aktiv annars får du en spärr och samlar då inte på dig några fler köpoäng. Har du fått en spärr behöver du kontakta uthyrningen för aktivering. Du måste ha fyllt 16 år för att kunna ställa dig i bostadskön och vara 18 år för att söka lägenhet.

Söka lägenhet

Alla våra lediga lägenheter hittar du under Sök ledigt i menyn. För att söka lägenhet behöver du logga in med ditt BankID eller användarnamn och lösenord. Ditt användarnamn är din mejladress. Välj lägenheten du är intresserad av och klicka sedan på intresseanmälan. Du kan som högst ha tre intresseanmälningar eller erbjudanden samtidigt.

Kösystem

Vi har två olika kösystem, Torget och Direkten. I systemet Torget fördelas lägenheterna enligt köpoäng, och i Direkten är det först till kvarn som gäller.

Vi har även en egen flik för bekvämlighetsboende 55+, här används kösystemet Torget. För att söka dessa bostäder behöver du inom det här året fylla 55 år. Du får inte ha några hemmavarande barn.

Lägenheter i systemet Torget 

Lägenheterna som finns i systemet Torget har en sista anmälningsdag för att göra en intresseanmälan. Efter sista anmälningsdagen får fem personer ett erbjudande om visning. Vilka fem det blir styrs av köpoängen (om det är flera som har samma antal poäng fördelas kön efter den som gjorde intresseanmälan först).

Om du får ett erbjudande kommer vi att kontakta dig via e-post med uppgifter om vem som ska kontaktas för visning samt sista svarsdagen. Detta kommer även att synas på Mina sidor. Efter att visnignstiden gått ut svarar du Ja eller Nej till erbjudandet genom att logga in Mina sidor. 

Lägenheter i systemet Direkten

När du gör en intresseanmälan för en lägenhet genom Direkten skickas ett erbjudande ut direkt efter din  intresseanmälan. Kontakta uthyrningen via e-post eller telefon för att meddela ditt intresse och boka sedan en visning. Personen som först meddelar sitt intresse till uthyrningen är även först att få boka en visning. 

Dessa kösystem gäller även för p-platser och garage.

Tilldelning av lägenhet

Den personen med flest antal köpoäng som har tackat Ja kommer vi att kontakta dagen efter sista svarsdagen. Är lägenheten på marknadsplats Direkt får du information när visning bokas. Vid tilldelning utgår vi från vår uthyrningspolicy. Innan påskrift av nytt avtal ska uppsägning från nuvarande bostad uppvisas. Observera att köpoängen nollställs vid tilldelning och man kan inte söka någon ny lägenhet inom oss på ett år.

Att tänka på när du sökt lägenhet
 • Se till att vara anträffbar efter sista svarsdagen.
 • Förbered dig genom att ladda upp intyg som kan styrka arbete eller inkomst på Mina sidor. Det kan exempelvis vara avtal, lönespecifikationer, underlag på pension, CSN eller andra underlag på inkomst. Intygen ska vara giltiga 6 månader efter inflyttningsdatum.
 • Du som söker lägenheten ska stå på kontraktet och bo i lägenheten. Du kan inte hyra en lägenhet åt någon annan.

Har du frågor kring ovanstående eller andra frågor, kontakta gärna uthyrningen på 0221-250 25 knappval 2.

Krav för att få bostad hos oss
 •  Du ska vara myndig, ha fyllt 18 år.
 •  Du ska ha en inkomst så att du kan betala hyran. Med inkomst menar vi  lön, företagarinkomst, a-kassa, studiemedel från CSN, aktivitetsstöd, föräldrapenning, pension, etableringsstöd, introduktionsersättning eller av Köpings kommun styrkt försörjningsstöd. Som komplement kan vi räkna med barnbidrag, flerbarnstillägg, studiebidrag, inackorderingstillägg, bostadsbidrag och underhållsbidrag.
 • Svag inkomst kan vid särskilda skäl täckas av borgen. I de fall det behövs begär vi in intyg från arbetsgivare, kommunen, CSN, försäkringskassan m.fl.
 •  Före uthyrning görs alltid en kreditkontroll där betalningsförmågan analyseras. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden.
 • Du ska ha goda referenser.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
  I vår uthyrningspolicy nedan kan du läsa mer om vad som gäller samt om förtur till bostäder.