Skip to main content

Lås och nycklar

Om du har tappat bort en nyckel eller vill beställa en extra så kontaktar du personalen på felanmälan. Har du blivit utelåst under dagtid behöver du höra av dig till din kundvärd som hjälper dig, efter kontorstid hjälper Securitas till. Telefonnummer till Securitas 0221-25877.

Blankett: Fullmakt för att få hämta ut nycklar.

Prislista - borttappade nycklar och taggar
  • Cylinderbyte inkl 3 nycklar. Priset gäller per tillfälle, 1 870 kronor.
  • Dubbelcylinder inkl 3 nycklar (ex markbostäder) priset gäller per tillfälle, oavsett antal cylindrar, 3 130 kronor.
  • Beställa en extra nyckel, ca 200 - 400 kronor.
  • Tvättcylinder/tvättcylindernyckel, 550 kronor.
  • Tagg eller motorvärmarnyckel, 150 kronor.
  • P-tillstånd/ej återlämnat tillstånd, 100 kronor.
  • Upplåsning av dörr - dagtid, 500 kronor.
  • Upplåsning av dörr - kvällar & helger (Securitas), 800 kronor.

Om till exempel en av nycklarna till lägenheten som man tillhandahåller vid inflyttning saknas när det är dags att flytta ut behöver vi göra ett cylinderbyte (byta ut hela låset). Det går alltså inte att köpa till en nyckel.

Priset för borttappade nycklar och taggar följer SABO:S riktprislista.