Skip to main content

Lägenhetsbyte

Någon kanske bor för stort och några bor alldeles för trångt, då kan det vara läge för ett bostadsbyte. Två hushåll kan nämligen byta bostad med varandra om beaktningsvärda skäl finns, oavsett vilken stad man är bosatt i. Ett byte får endast ske mellan hyreslägenheter och både bytesparterna måste ha bott i respektive bostad i minst 1 år. Det är inte tillåtet att byta utan vårt samtycke.

Skäl till ansökan kan vara

  • Ändrade familjeförhållanden. Till exempel behov av en större eller mindre lägenhet.
  • Ändrade boendeförhållanden på grund av arbetsplatsens ort eller studieort.
  • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden. Behov av en billigare lägenhet.
  • Väsentligt förbättrad bostadsstandard, till exempel större och/eller nyrenoverad lägenhet.
Ansökan

Lämna in en skriftlig ansökan tillsammans med den du vill byta med, ansökan lämnas till personalen på uthyrningen. Du behöver också ange skäl till bytet samt bifoga handlingar som styrker det, till exempel arbetsgivarintyg, studieintyg eller folkbokföringsuppgifter. Ansökan behandlas inom fyra veckor.

Blankett: Ansökan om lägenhetsbyte.

Regler för lägenhetsbyte

•    Vi måste godkänna ett byte av bostad.
•    Endast byte mellan hyreslägenheter.
•    Bott i nuvarande bostad i minst 1 år.
•    Bytet ska vara för permanent boende.
•    Vid byte utgår vi från vår uthyrningspolicy.
•    Byter du till en dyrare lägenhet inom oss gör vi en ny kreditupplysning.
•    Innan byte sker ska lägenheten besiktas. Eventuella skador/onormalt slitage kan inte överlåtas till ny hyresgäst, detta måste åtgärdas eller betalas innan ett byte godkänns.
•    Köpoängen nollställs vid byte av lägenhet.
•    Har oriktiga uppgifter lämnats kan detta utgöra en grund till uppsägning efter att bytet har godkänts.