Skip to main content
Här kan du anmäla brister
Var vänlig beskriv bristen.
Skriv vilken adress eller plats bristen finns.
Fyll gärna i dina uppgifter så vi kan kontakta dig om vi har några frågor.
Var vänlig fyll i ditt namn.
Var vänlig fyll i din e-post.
Var vänlig fyll i ditt telefonnr.
Du måste godkänna villkoren.

Gamla stan

– En bra bostad åt alla

Lågkonjunkturen fortsatte in på 30-talet och arbetslösheten hamnade på rekordnivåer, hela 25 %. I Sverige sänktes räntorna för att få fart på investeringarna och konsumtionen med förhoppning om en bättre välfärd och fler arbetstillfällen.

Boendesituationen var ett stort diskussionsämne och bostadspolitiken tog en ny riktning. En ny regering bildades och en bostadssocial utredning tillsattes för att kartlägga bland annat trångboddheten och standarden då många lägenheter ansågs undermåliga. Det framkom nya förslag om lån och årliga bidrag av statsmedel för främjandet av bostadsförsörjningen. Trygghet och en bra bostad för alla var viktiga delar som skulle föra Sverige framåt. Källa: Allmännyttan.se

Tidningsartiklar från Bärgslagsbladet.

Pensionärshem på Åsgränd

Även pensionärerna skulle få det bättre. Statsbidrag kunde erhållas men då fick inte hyran överstiga 15 kronor per månad för en lägenhet som beboddes av en person. Bolaget tog sig an uppgiften från kommunen och det första pensionärshemmet uppfördes på Åsgränd 5 år 1942. Detta var starten på byggandet av pensionärshemmen, totalt uppfördes sju stycken i bolagets regi. 1944 uppfördes två nya pensionärshem på adresserna Östanåsgatan 12 och 14 på Östanås.

Gasexplosionen 1976
Ett gaslagar började brinna och explodera på museigården i Gamla stan den 4 juni 1976. Explosionen hördes över hela Köping och avspärrningar gjordes. Alla personer i närliggande fastigheter fick evakueras.

Flygbild-Gamla-stan1
Flygbild-Gamla-stan2
Nostalgi1
Nostalgi2
nostalgi3
nostalgi4
nostalgi5
nostalgi6

Bränsletillägg

Utöver hyran skulle ett bränsletillägg betalas varje månad. Tillägget kunde uppgå till 5,75 kr per lägenhet. Till varje fastighet fanns en eldare, oftast var det en hyresgäst som skötte eldningen och värmetillförseln till fastigheten. Ersättningen för arbetet var 15 kr i månaden.

Hälsovårdsnämnden

Hälsovårdsnämnden genomförde kontinuerliga kontroller i fastigheterna och lämnade över anteckningar över brister som vi behövde åtgärda, exempelvis:

 • Dåligt isolerade uthus.
 • Kallt i lägenheten, i vårt första hyreshus hade en temperatur på endast ett par grader uppmätts i köket i en av lägenheterna under köldperioden.

Positiva nyheter framkom också, exempelvis:

 • Att elektrisk belysning hade monterats i en del källarutrymmen.
FASTIGHETSBESTÅND 1945
 • Villagatan 5
 • Prästgärdsgatan 5
 • Virgatan 12
 • Ögrim 3
 • Östanåsgatan 6 (Änkehus)
 • Källgatan 8
 • Granadavägen13
 • Solgatan 1
 • Solgatan 3 (Barnrikehus)
 • Solgatan 5
 • Åsgränd 5 (Pensionärshem)
 • Östanåsgatan 12 (Pensionärshem)
 • Östanåsgatan 14 (Pensionärshem)
 • Byjordsgatan 8 (Pensionärshem)