Skip to main content

Brandsäkerhet

Vid händelsen av en brand är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand kan växa fort och utvecklas så att den både hotar liv och saker du värdesätter. Läs därför igenom denna information noggrant så kan vi tillsammans minska risken att en allvarlig brand ska utbryta.

Rädda – Varna – Larma – Släck

En enkel riktlinje att följa är Rädda – Varna – Larma – Släck. Detta är stegen att följa om du upptäcker att det har uppstått en brand. Om du är omgiven av andra människor, samarbeta gärna.

Börja med att rädda och varna andra som kan befinna sig i fara. Larma genom att ringa 112 och informera om branden. Försök att släcka branden om du bedömer att du kan hantera situationen.

Brinner det i din lägenhet och du inte har förmågan att släcka den, ta dig snabbt ut och stäng igen ytterdörren så att branden och den giftiga röken inte sprider sig.

Om det brinner i något av rummen och du inte har förmågan att släcka, stäng dörren till rummet och ta dig ut.

Brinner det hos någon annan i fastigheten och trapphuset är rökfyllt stanna inne i din lägenhet. Röken är väldigt tät och livsfarlig att andas in. Röken tillsammans med mörkret i trapphuset gör det väldigt svårt att hitta ut och använd aldrig hissen för att ta dig ut. Ytterdörren till lägenheten kan stå emot en brand i upp till 60 minuter. Larma 112 och vänta på deras instruktioner. Ta dig ut på balkongen och visa att du finns i lägenheten om det brinner hos någon annan och du inte kan ta dig ut.

Brandskyddsutrustning hemma

MSB, myndigheten för sammhällsskydd och beredskap rekommenderar att du har följande skyddsutrustning i hemmet:

  • Brandvarnare
  • Pulversläckare, med en kapacitet på minst 6 kg
  • Brandfilt, med måtten minst 120 x 180 cm

SÅ SLÄCKER DU EN MINDRE BRAND

Små bränder kan vanligtvis släckas på egen hand. Det finns olika sätt att göra det, beroende på vad som brinner och vilka redskap du har tillgängliga.

Om det börjar brinna i en kastrull

Om en kastrull börjar brinna, kan du släcka den genom att sätta på ett lock. Försök aldrig att släcka en brinnande kastrull eller stekpanna med vatten. När vatten kommer i kontakt med en brinnande kastrull förvandlas det omedelbart till het ånga och kan orsaka att elden sprids.

Om det brinner i en elektrisk apparat

Om en elektrisk apparat börjar brinna, dra först ur kontakten. Du kan kväva branden med en brandfilt eller använda vatten. Om du har en pulversläckare kan du släcka elden direkt utan att dra ur kontakten.

Om kläder börjar brinna

Om dina kläder börjar brinna, lägg dig genast ner och tryck ner elden mot marken samtidigt som du skyddar ansiktet med händerna.

Om någon annans kläder börjar brinna, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Du kan också använda en brandfilt för att kväva elden.

TRAPPHUSEN

Det är vanligt att det finns brandfarliga saker i trapphusen. Alla är nog inte medvetna om vilka konsekvenser det kan få samt att vi inte tillåter brandfarliga saker i trapphusen.

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. Utbryter det en brand där kan det få svåra konsekvenser. Det är därför viktigt att hålla trapphuset rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar, sopor, dörrmattor, skor med mera. Dessa saker ökar risken för anlagda bränder i trapphusen. Det får heller inte finnas saker som hindrar räddningstjänstens väg in eller hyresgästernas väg ut.

Mats Forsberg, avdelningschef på Västra Mälardalens Räddningstjänst, berättar att varje sekund är viktig.

– Det får inte finnas något som kan hindra vår väg fram till branden, det kan vara svårt att navigera i ett rökfyllt trapphus och skulle vi hindras av saker som är i vägen kan det bli ödesdigert. För att kunna genomföra ett effektivt släckningsarbete måste framkomligheten på området vara god. En stegbil som ska hjälpa folk från balkongerna får absolut inte hindras av felparkerade bilar.