Skip to main content

Hyra ut i andra hand

Ska du inte bo i din lägenhet under en period kan du hyra ut den i andra hand, till exempel om du tillfälligt ska jobba eller studera på annan ort (minst 8 mil eller 1,5 timmes resväg, enkel väg). För att få hyra ut lägenheten i andra hand krävs samtycke från oss som hyresvärd. Uthyrningen medges för högst ett år i taget och maximalt i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan samtycke från oss leder till att du blir uppsagd från lägenheten. Tar du dessutom ut högre hyra kan du dömas till böter eller fängelse i upp till två år.

Skäl till ansökan kan vara
  • Studier vid annan ort
  • Jobb på annan ort
  • Ålder eller sjukdom
  • Prova på samboförhållande (max 1 år)
Ansökan

Lämna in en skriftlig ansökan tillsammans med den som ska hyra lägenheten, ansökan lämnas till personalen på uthyrningen. Du behöver också ange skäl till andrahandsuthyrningen samt bifoga handlingar som styrker det, till exempel arbetsgivarintyg, studieintyg eller folkbokföringsuppgifter. Ansökan behandlas inom fyra veckor. 

Blankett: Ansökan om andrahandsuthyrning.

Vem har ansvaret för lägenheten?

Det är viktigt att känna till reglerna som gäller vid andrahandsuthyrning och vem som ansvarar för vad. Det är förstahandshyresgästen som har ansvaret för lägenheten under uthyrningen. Förstahandshyresgästen är bland annat ansvarig för att hyran betalas i tid samt om det uppkommer skador i lägenheten eller störningar som behöver debiteras. Därför är det bra att upprätta ett hyresavtal sinsemellan, där det tydligt framgår hur ansvaret ser ut mellan parterna.