Vad kan du som hyresgäst göra?

Huskurage

Vi har antagit Huskurages policy som handlar om att motverka våld i nära relationer. Det är otroligt viktigt att känna sig trygg i den egna bostaden. Alla gör inte det och det vill vi vara med att påverka. Med hjälp av Huskurage kan vi motverka våld i nära relation.

Hemsidan för huskurage.

Du ska inte stå ensam, en grannsamverkan mot våld i hemmet ger trygghet och kan stoppa pågående våld, att du bryr dig kan till och med vara livsavgörande för din granne. Med hjälp av policyn och Huskurage får du vetskap om våld i hemmet och du får också lära dig hur du ska agera om oro för våld uppstår.

VAR LÄMNAR JAG EN OROSANMÄLAN?

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavaren på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn kontakta social- och arbetsmarknadsavdelningen och gör en orosanmälan (du kan vara anonym).

BAKGRUND OCH FAKTA

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella Trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 20 personer av våldet som används mot annan part i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående.

I Sverige anmäls varje dag 50 fall av våld i nära relation. Det är våld som sker av en närstående, oftast i hemmet, som borde vara den tryggaste platsen på jorden. I Sverige beräknar Rädda Barnen att var tionde barn lever i hem medvåld. Det är minst 200.000 barn i Sverige. Det vi känner till om de här barnen är att de löper tio gånger så stor risk att senare i livet vara de som själva utsätts för fysiskt våld och många gånger också utsätter andra. Vi kan stoppa den här kedjan av våld och vi behöver därför hjälpas åt för att möjliggöra ett bättre liv för de här barnen.

Det vi också vet är att minst 300.000 barn lever i hem med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det kan innebära att de här barnen inte får den omsorg de har rätt till och utvecklar skadliga beteenden mot sig själva eller andra. Även de barnen behöver vi tillsammans värna om och hjälpa så gott vi kan. Det kan handla om att erbjuda barnen en fika när vi vet att de vuxna inte förmår ta hand om varken sig själva eller barnen. Det kan vara att erbjuda barnen en fristad när de inte får lugn hemma och det kan vara att göra en orosanmälan till Socialtjänsten för att barnen ska bli synliggjorda och hjälpta. Detta är vad vi kallar mikro-handlingar som i någons liv kan innebära strategier för att överleva och på så vis får det makro-effekter.

Vad vi också vet är att minst 100 våldtäkter begås varje dag. Av dessa anmäls 17 våldtäkter. Majoriteten av alla våldtäkter (framförallt de som förblir oanmälda) sker av någon man har en relation med. Vi kan tillsammans förhindra våldtäkterna som sker i nära relation. Forskning visar att de som utsätts vågar göra mer motstånd om de vet att hjälp finns att få. De kommer alltså att våga göra större motstånd (sådant som hörs och syns) om de vet att grannar kommer till deras undsättning. Den vetskapen ger oss möjlighet att tillsammans hjälpa våra medmänniskor.

Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare framtid. Agera genom att ringa på hos grannen du är orolig för, hör efter hur allt är och kontakta polisen om det är en akut eller hotfull situation.

KOM IHÅG ATT INGEN KAN GÖRA ALLT
– MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT!

POLICY

Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig:

1.
Knacka på hos grannen.

Du behöver inte stå kvar, det kan räcka att knacka för att stoppa pågående våld.

2.
Vid behov - hämta hjälp av andra.

Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

3.
Ring polisen 112.

Om situationen upplevs akut eller hotfull.

KÖPINGS BOSTADS AB

Besöksadress: Sveavägen 18
Postadress: Box 13, 731 21 Köping
Telefon: 0221-250 25
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välj språk

Copyright © 2023 Köpings Bostads AB. 
Alla rättigheter reserverade.

Webbdesign: Underbase Media AB