Fastighetsförväv och pensionärshem

I början av 1940-talet var vi aktiva på Byjorden, då uppförde vi nämligen två pensionärshem i området. Sedan skulle det dröja ända till inledningen av det turbulenta 90-talet innan vi var tillbaka i området då vi förvärvade sex fastigheter.

Vi hade fått i uppdrag från staden att uppföra fler pensionärshem i Köping. Inflyttning i pensionärshemmet på Byjordsgatan 8, var den 15 juli 1945. Året därpå var det inflyttningsklart på Byjordsgatan 6. Dessa fastigheter var vårt fjärde och femte pensionärshem som vi uppförde i början av 40-talet. På nostalgisidan om Gamla Stan kan du läsa mer om pensionärshemmen.

Fastighetsförvärv på 90-talet

Vi har inte varit särskilt aktiva På Byjorden under vår historia, men under 90-talet förvärvade vi fastigheterna, Byjordsgatan 1 och 3, Borgmästaregatan 19 och 25, Scheelegatan 19 och 31. Dessa fastigheter hade alla uppförts under 40- 50-talet. Byggnaderna på Byjordsgatan 1 och 3 revs i slutet på 80-talet och byggdes därefter om till dagens utseende, 1994 förvärvade vi båda dessa byggnader.

Tidningsartikel från Bärgslagsbladet 1989/1990. Byjordsgatan 1 och 3 under omdaning.

Mellan 1994 och 1996 förvärvade vi många fastigheter runt om i Köping, anledningen var bland annat att flera privata fastighetsägare gick i konkurs. Flertalet av bostäderna var dessutom belägna centralt och hade stor betydelse när det gällde ambitionen att få en bättre balans i beståndet. Men även vi brottades med outhyrda lägenheter och en dålig ekonomi.

Ja, det var bättre vintrar förr i tiden, det kan nog dessa två bilder från Byjorden intyga. Och visst ser det ut som att pojken förbereder sig för att kasta en nykramad snöboll på den propra damen i hatt. Fastigheten med balkonger är Scheelegatan 19. Bilderna är tillhandahållna av Forsbergs Foto.

Bilderna visar Scheelegatan 31 och Borgmästaregatan 25.
Bilderna överst är tillhandahållna av Köpings kommun, stadsarkitektkontoret.

Utebliven taklagsfest

Pensionärshemmet på Byjordsgatan 8 färdigställdes våren/sommaren 1945. Istället för den traditionsenliga taklagsfesten på någon av stadens restauranger betalades fem kronor ut till varje byggjobbare. På den tiden var det en ansenlig summa och kunde motsvara cirka 20 % av hyran.

Fastighetsägares Arbetsgivarförbund

Under 1944 anslöt sig bolaget till Sveriges Fastighetsägares Arbetsgivarförbund och kollektiv för anställda fastighetsarbetare i företaget.

Fastighetsarbetarna hade under de senaste tio åren börjat organisera sig och en framställning hade gjorts till ett antal fastighetsägare om upprättande av kollektivavtal för de anställda. Avtal träffades med fastighetsarbetare i fyra av bolagets fastigheter.

Händelser inom bolaget på 90-talet
Åtgärder mot outhyrt

Vi erbjöd studerande i åldern 18-25 år förmåner i form av reducerad hyra, resebidrag samt fri tillgång till internet. Det gick bra, femtio studenter från hela landet valde att bli våra hyresgäster. En ny liknande kampanj genomfördes senare och omfattade alla ungdomar i samma åldersgrupp även icke studerande.

Lägenhetsunderhåll

Hyresgästerna kunde välja att avstå från det normala lägenhetsunderhållet och därmed få lägre hyra. Exempelvis kunde man tacka nej till omtapetsering och nya vitvaror. Nu började vi även rotrenovera fastigheterna på Nyckelberget som uppfördes på 40- och 50-talet

KÖPINGS BOSTADS AB

Besöksadress: Sveavägen 18
Postadress: Box 13, 731 21 Köping
Telefon: 0221-250 25
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välj språk

Copyright © 2023 Köpings Bostads AB. 
Alla rättigheter reserverade.

Webbdesign: Underbase Media AB