Organisation
Förvaltning är indelat på:
Teknisk förvaltning

Här finns en projektledare som håller i större projekt, både ombyggnation, renovering och nybyggnation samt en brandskyddsansvarig med inriktning på brandskydd och säkerhet. Inom förvaltning finns driftpersonal och ett eget måleri.

Ansvarig är Thomas Wahlberg.

Fastighetsservice

Vi har delat upp fastigheterna i olika områden, där vi har serviceteam som jobbar tillsammans. Ett serviceteam består av kundvärden, som har ansvar för kontakten med hyresgästerna inom området, kundvärden samordnar också insatserna som görs på området och har ett ekonomiskt ansvar. I våra serviceteam finns också fastighetsskötare, lokalvårdare, reparatörer som ser till att fastigheterna mår bra och sköts om.

Ansvarig är Pia Sirugo.

Marknad och kommunikation

Här har vi har samlat resurser för uthyrning, felanmälan, reception och kommunikation. I vårt kundcenter på Sveavägen 18 kan du hyra en lägenhet, hämta nycklar, lämna felanmälningar eller få svar på allmänna frågor. Vi har en central felanmälan som hanterar de fel i våra fastigheter som kan uppstå.

Ansvarig är Lena Ekman.

Miljö- och kvalitet

Här finns vår energicontroller och miljö- och kvalitetssamordnare som håller i vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Ansvarig är Joachim Svärdh.

Ekonomi och personal

Här hanterar vi sedvanligt ekonomiarbete, såsom bokföring, följer upp budget och resultat, upprättar årsredovisningar till exempel. Vi förvaltar också våra finanser och hanterar övergripande personalfrågor.

Ansvarig är Linda Ohlsson.

Kabel-TV

Inom denna enhet hanterar vi allt som har med TV, bredband och telefoni att göra. Vi har ett eget helägt dotterbolag som hanterar dessa frågor, mer information finns här.

Ansvarig är Daniel Nordqvist.

Om oss

Köpings Bostadsaktiebolag grundades 1917 som ”AB Smålägenheter i Köping” och har sedan dess bedrivit verksamhet på orten. Vi är ett av Sveriges äldsta allmännyttiga bostadsföretag.

Vi äger och förvaltar idag ca 2 700 lägenheter inom Köpings tätort, i Kolsva och Munktorp. Vi har en bred variation av bostäder och kan erbjuda olika typer av boende både i flerbostadshus och i markbostäder i olika storlekar. Vi har också många olika typer av lokaler. Vi kan i våra fastigheter erbjuda snabb internetuppkoppling via kabel-TV-nätet och i vårt basutbud ingår idag mer än 25 kanaler. 

Vi har också två helägda dotterbolag, Köpings Kabel-TV AB distribuerar internet och TV i Köping och Kolsva samt KBAB Service AB som förvaltar Köpings kommuns fastigheter och lokaler. Totalt är vi cirka 150 anställda som arbetar för att ge bästa möjliga service till våra kunder.
Här kan du läsa mer om vår historia.

Kundcenter

Kundcenter Om oss | Köpings Bostads AB

Här kan du bland annat hämta och lämna nycklar, söka lägenhet och säga upp den, göra en felanmälan eller ställa allmänna frågor. Vårt kundcenter finns centralt i Köpings tätort på Sveavägen 18. Köpings Kabel-TV har ett eget kundcenter precis intill.

Affärsidé

Vi äger, förvaltar fastigheter och hyr ut bostäder och lokaler med god kvalité inom Köpings tätort, i Kolsva och Munktorp. Genom aktiv förvaltning och nyproduktion bidrar vi till Köpings utveckling och framtid. Vi har 2 733 lägenheter och 318 lokaler. I våra fastigheter kan vi erbjuda snabb bredbandsuppkoppling via kabel-TV-nätet.

Vår vision

Vår vision är att erbjuda ett hållbart boende präglat av omtanke, då får vi våra hyresgäster att BO MED FRAMTIDSTRO.

Värdegrund

Vi erbjuder hög service och lokalt engagemang genom att vara trevliga, trovärdiga, tillgängliga och tydliga i alla våra relationer.

Våra dotterbolag

Köpings Bostads AB ägs till 100% av Köping Rådhus AB och är moderbolag till två dotterbolag.

Köpings Kabel-TV AB

ktv_logo Om oss | Köpings Bostads AB

I mitten av 80-talet ställdes krav på att ta in de nya kanalerna som distribuerades via satellit, något som inte var möjligt med dåtidens TV-antenner. De stora kabel-TV-bolagen Telia och Kabelvision var inte intresserade av de små orterna, utan hade fullt upp med Stockholm, Göteborg och Malmös utbyggnad. KBAB tog då beslutet i samråd med kulturnämnd och kommunstyrelse, att bygga ett eget kabel-TV-nät. Detta nät har under åren som gått kompletterats till ett riktigt stadsnät. Till skillnad från många andra nät har det byggts utan kommunala- statliga eller EU-medel.

Ett ytterligare argument för Köpings Bostads AB att koppla ihop alla fastigheter var att kunna driftövervaka förbrukning av vatten och värme.
Successivt har också ett stort antal privata hyresvärdar och villaägare anslutits till Köpings stadsnät och Köpings Bostads AB beslöt år 1991 att överföra hela verksamheten till ett helägt dotterbolag och Köpings Kabel-TV AB bildades. I slutet av år 2001 kopplades även Kolsvas tätort till Köpings stadsnät via en lång fiberkabel mellan orterna.

I början av 1990-talet påbörjades försök och experiment med dataöverföring över kabel-TV-nät mellan Köpings kommuns minidator AS400, med överföringshastigheter på 64 kbit/s. I mitten av 1990-talet utökades försöket att omfatta även kommunikation för privatpersoner av det då ganska okända Internet. Försöket slog väl ut och de första externa Internetkunderna anslöts omkring 1995. Därefter har efterfrågan på denna tjänst bara exploderat. Som en tilläggstjänst erbjuds idag även IP-telefoni.

www.koping.net

KBAB Service AB

kbab_service_logo Om oss | Köpings Bostads AB

Ett av 1994-års debattämnen inom kommunen var hur man på bästa sätt skulle effektivisera förvaltningen av sina fastigheter, till exempel skolor, daghem och förvaltningslokaler och fritidsanläggningar. Beslutet blev att samordna förvaltningen med KBAB’s fastighetsförvaltning för att därigenom hitta samordningsvinster och få ner kostnaderna för förvaltningen. På inrådan av bland annat revisorerna beslutade KBAB att lägga hela denna förvaltning i ett helägt dotterbolag, KBAB Service AB.

I januari 1995 var allt klart och ca 100 personer fick en ny arbetsgivare. KBAB Service AB förvaltar idag drygt 176 000 m2. I vårt förvaltningsuppdrag ingår att vi underhåller, reparerar, sköter drift, utvändig skötsel och städning av lokalerna.

Styrelse

Köping Rådhus AB äger Köpings Bostads AB till 100%. Därför utser kommunfullmäktige vår styrelse, vi har totalt nio ledamöter i styrelsen (fem ordinarie och fyra ersättare). VD, tillsammans med ledningsgrupp verkställer styrelsens beslut och ansvarar för övergripande styrning.

Ordinarie ledamöter

Elizabeth Salomonsson (S) ordförande
Ola Saaw (M) vice ordförande
Börje Eriksson (S)
Maria Liljedahl (SD)
Kenneth Nordberg (V)

Ersättare

Malin Wikman (S)
David Sharp (M)
Christina Czitrom (L)
Göran Eriksson (SD)

Revisorer

Johan Tingström, auktoriserad revisor (ordinarie)
Peter Söderman, auktoriserad revisor (ersättare)
Göran Nilsson, lekmannarevisor (ordinarie)
Hans Andersson, lekmannarevisor (ersättare)

Personal-representanter

Camilla Dahl, Kommunal Bergslagen Sektion Köping (ordinarie)
Ganimete Pacolli, Kommunal Bergslagen Sektion Köping (ersättare)
Tommy Nilsson, Svenska Måleriförbundet avd 6 (ordinarie)
Peter Johansson, Vision (ordinarie)

KÖPINGS BOSTADS AB

Besöksadress: Sveavägen 18
Postadress: Box 13, 731 21 Köping
Telefon: 0221-250 25
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välj språk

Copyright © 2022 Köpings Bostads AB. 
Alla rättigheter reserverade.

Webbdesign: Underbase Media AB