Konkurs för byggföretag - uppdaterad 11 maj

Uppdatering 2022-05-11

Arbetet med renovering och stambyte av 18 påbörjade lägenheter på Karlsdal har stått still under nästan två månader till följd av den konkurs som drabbade Byggtema i Örebro AB. Under de veckor som gått sedan konkursen har vi bland annat förhandlat med konkursförvaltare och fört dialog med de underentreprenörer som varit inblandade i renoveringen.

För att färdigställa renoveringen av de påbörjade lägenheterna har vi skrivit kontrakt med samma underentreprenörer som utförde arbetet innan Byggtemas konkurs. Arbetet med att färdigställa de påbörjade lägenheterna startade upp igen den 9 maj. Planen är att de 18 lägenheterna ska vara färdiga till vecka 29.

I denna etapp av renovering och stambyte ingår ytterligare 111 lägenheter på Karlsdal. För renovering av dessa lägenheter pågår en ny upphandling. Därför är det i nuläget oklart när byggstart blir för denna del.

Uppdatering 2022-04-05

Vad har hänt?

Byggtema i Örebro AB, det byggföretag som utför renovering och stambyte i våra hyreshus på Karlsdal gick i konkurs måndagen den 28 mars. Just nu står arbetet still i 18 påbörjade lägenheter. 18 lägenheter är nyligen färdigrenoverade och totalt ska 147 lägenheter renoveras i den här etappen.

Varför Byggtema?

Efter en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, ingick vi 2020 ett partneringavtal med Byggtema. Avtalet omfattar ROT-projektet Blenda med bland annat stambyte och badrumsrenovering i cirka 400 av KBAB:s lägenheter. Innan den nuvarande renoveringen på Karlsdal har Byggtema genomfört renoveringar i fastigheten på Stora Gatan 1 som innehåller 54 lägenheter.

Vem berörs i nuläget?

Det är elva familjer som normalt sett bor i de lägenheter där renoveringen är påbörjad och står still som nu bor på annan tillfällig adress. Under tiden man utför ett stambyte och badrumsrenovering flyttar hyresgästerna till tillfälliga lägenheter i andra delar av fastigheten eller en närliggande fastighet. Om man vill kan man ordna eget boende under tiden. Vanligtvis tar ett stambyte och badrumsrenovering ungefär sju veckor. Det är ett omfattande arbete och ljudnivån kan stundtals vara ganska hög.

Vad gör KBAB för de berörda?

Vi har ett ansvar för våra hyresgäster. Om någon ordnat eget boende men behöver ett tillfälligt boende tills det här är färdigt ordnar vi det och hjälper till med flytt. Om någon flyttat till ett tillfälligt boende som vi ordnat men behöver mer möbler eller andra saker till sitt tillfälliga boende hjälper vi till att flytta det. Vi ska göra allt vi kan för att försöka lösa det här på bästa sätt för våra hyresgäster.

Vad innebär Byggtemas konkurs för de påbörjade lägenheterna?

Det beror på vad konkursförvaltaren beslutar. Vi behöver veta om det är konkursboet som kommer fullfölja renoveringen eller inte. Vi är beredda att ta över betalningsansvaret och färdigställa de 18 påbörjade lägenheterna för att våra hyresgäster ska kunna flytta hem igen. Det är viktigt att vi följer det juridiska regelverk som gäller vid konkurser, därför måste vi invänta information från konkursförvaltaren. Det är en stor konkurs där många fler än våra hyresgäster är drabbade vilket gör att det kan ta lite tid.

När kommer renoveringen fortsätta i övriga lägenheter?

Det är oklart när renoveringarna och stambytet i resterande lägenheter blir av. Vi väntar på information från konkursförvaltaren samtidigt som vi undersöker regelverket kring hur vi kan arbeta vidare med renoveringen. Vi hoppas att renoveringen av våra lägenheter ska prioriteras i konkursen så det går fort att starta upp arbetet igen. Vi jobbar på att det ska bli en snabb lösning så vi kommer vidare.

Hur kunde det här hända?

Vi har gjort en upphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling, där Byggtema vann upphandlingen. I upphandlingen kravställdes anbudsgivaren (i det här fallet Byggtema) på att ha en stabil ekonomisk bas och tillräcklig finansiell och ekonomisk ställning för att kunna utföra uppdraget och uppfylla ett långsiktigt åtagande. Det genomfördes en kreditkontroll där Byggtema klarade den kreditnivå som krävdes. Vi skrev avtal med Byggtema år 2020 då deras anbud bedömdes vara det bästa ur ekonomiska, byggtekniska och sociala krav.

Vi vet inte bakgrunden till varför Byggtema gick i konkurs, det får framtiden utvisa.

Lagen om offentlig upphandling, LOU

När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av LOU, lagen om offentlig upphandling. Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv.

 Hyreshusen i bostadsområdet Karlsdal.

Hyreshusen på Karlsdal.

 

KÖPINGS BOSTADS AB

Besöksadress: Sveavägen 18
Postadress: Box 13, 731 21 Köping
Telefon: 0221-250 25
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välj språk

Copyright © 2022 Köpings Bostads AB. 
Alla rättigheter reserverade.

Webbdesign: Underbase Media AB