Skip to main content

Trygghetsundersökning för boende i Köpings kommun

Köpings kommun genomför under vecka 45–46 en undersökning om Trygghet.

Upplever du Köping som en trygg kommun?

Under vecka 45-46 genomför Köpings kommun en trygghetsundersökning. De vill ta reda på om du som invånare känner dig trygg eller otrygg i vår kommun.

SMS med inbjudan till enkät

Om du får ett SMS med inbjudan om att vara med är du en av de slumpmässigt utvalda köpingsbor som får möjlighet att svara på undersökningen.

SMS:et skickas ut med ”Koping” som avsändare. Undersökningen är en del i stadens arbete med trygghetsskapande insatser.

Vill du veta mer?

Mer information finner du på:

www.koping.se/trygghet

  • Träffar: 1089