Skip to main content
Här kan du anmäla brister
Var vänlig beskriv bristen.
Skriv vilken adress eller plats bristen finns.
Fyll gärna i dina uppgifter så vi kan kontakta dig om vi har några frågor.
Var vänlig fyll i ditt namn.
Var vänlig fyll i din e-post.
Var vänlig fyll i ditt telefonnr.
Du måste godkänna villkoren.

2005 förvärvade vi samtliga aktier i Kolsvahem AB

Med kort varsel fick vi i uppdrag att från årsskiftet 2000/2001 överta förvaltningsuppdraget av det kommunalägda Kolsvahem AB som då hade ekonomiska problem. Bolagets fastighetsbestånd bestod av 232 lägenheter samt ett mindre antal lokaler.

År 2005 förvärvades samtliga aktier i Kolsvahem AB, bolaget fusionerades sedan in i KBAB år 2006. Vi hade många tomma lägenheter i vårt bestånd på den här tiden och även i detta bolag stod flertalet lägenheter tomma. Trots problemen med outhyrda lägenheterna påbörjas år 2005 diskussioner kring att bygga nya och tillgängliga lägenheter i centrum i Köping. I samband med fullmäktiges beslut om försäljning av Kolsvahem AB togs beslut att samordna styrelsearbetet i bolagen. Så den första januari 2005 ersättes den tidigare styrelsen i Kolsvahem med ledamöter från KBAB:s styrelse. Innan fusionen med Kolsvahem hade vi flera hyreshus i Kolsva.

I kartbilden nedan finns samtliga fastigheter presenterade.

Lägenheter reserverades till industrierna

Kolsvaprojeket vid Bergslagssgärdet (Strömvägen/Bergslagsvägen 113) påbörjades i slutet av 80-talet och innefattade byggnation av tre huskroppar med 12 gruppbostäder, dagcentra och 33 lägenheter speciellet anpassade för äldre och handikappade. Gruppbostäderna blev inflyttningsklara i december 1991 och de andra lägenheterna sommaren 92.

1992 förvärvades ålderdomshemmet Ekliden i Kolsva av Köpings kommun. Byggnaden genomgick en omfattande ombyggnad för att kunna innehålla 40 lägenheter för gruppboende. Ombyggnationen blev klar 1993.

Vy över bebyggelsen vid Bergslagsgärdet, omkring 1955, fotograf okänd. Källhänvisning: Ur Kohlswa Jernverk ABs bildarkiv, Arkiv Västmanland.
Tre av bostadsstiftelsens flerfamiljshus, Bergtorpet, 1960-talet, fotograf okänd. Källhänvisning: Ur Kohlswa Jernverk ABs bildarkiv, Arkiv Västmanland.
Ett av husen inom Bergtorpsområdet, 1970-talet, fotograf okänd. Källhänvisning: Ur Kohlswa Jernverk ABs bildarkiv, Arkiv Västmanland.
Pensionärshemmen Strömvägen-Hammarvägen, 1950-talet, fotograf okänd. Källhänvisning: Ur Kohlswa Jernverk ABs bildarkiv, Arkiv Västmanland.
Stiftelsen Bergtorpet under byggnation, årtal okänt, fotograf okänd. Källhänvisning: Ur Kohlswa Jernverk ABs bildarkiv, Arkiv Västmanland.
Dessa flerfamiljshus uppfördes 1967-1968, Björnstigen, 1970-talet, fotograf okänd. Källhänvisning: Ur Kohlswa Jernverk ABs bildarkiv, Arkiv Västmanland.
1972 färdigställdes de här husen på Odensvivägen 4 och 6.
GEMENSAM KAK-KAMPANJ

”Vi tror att du vill flytta. Vet du varför? Om inte så visar vi dig gärna hur du kombinerar det bästa av två världar. För i KAK-regionen finns det du saknar efter en stressig dags arbete i Stockholm. Framförallt livskvalitet i överflöd, ett bra och billigt boende i småstadsidyller med sjöar, åar och ren natur in på husknuten”.

Under denna något provokativa paroll genomfördes en stor gemensam KAK-kampanj med kommunerna, bostadsbolagen (både privata och kommunala) som riktade sig mot Stockholm och dess närområden i början av 2000-talet.

LÄGENHETSUNDERHÅLL

Hyresgästerna kunde välja att avstå från det normala lägenhetsunderhållet och därmed få lägre hyra. Exempelvis kunde man tacka nej till omtapetsering och nya vitvaror.

Kampanj mot outhyrt i Kolsva

2012 genomförde vi en kampanj för att marknadsföra lägenheterna i Kolsva då vi hade många som stod tomma.

Rivning av Odensvivägen 12

Vi hade haft planer för en ombyggnation av fastigheten på Odensvivägen 12 en lägre tid eftersom den var i dåligt skick. Den 15 december 2011 bjöd vi in Kolsvaborna till ett möte om eventuell renovering och ombyggnad av bl.a. fastigheten. Efter en omfattande marknadsundersökning visade det sig att det inte fanns tillräckligt stort intresse för tillgänglighetsanpassade lägenheter i fastigheten. Eftersom fastigheten var i stort behov av renovering beslutades den skulle rivas 2014. Befintliga hyresgäster fick hjälp med en ny bostad inom oss.